Naziv projekta

Dječji vrtić Panda

Kratki opis projekta

Projektom se produljuje redovno radno vrijeme za četiri sata. U sklopu projekta će tri stručnjaka sudjelovati u osposobljavanju, te će se razviti jedan posebni program.

Cilj i očekivani rezultati projekta

Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je primarni cilj ovog projekta. Također će se unaprijediti postojeće usluge kao i uvesti dodatne aktivnosti te se planiraju provesti edukacije za stručni tim.
Očekuje se da će u projekt biti uključeno minimalno 30 djece koji su polaznici DV Panda. Usluga će biti dostupna svoj djeci u vrtiću besplatno.

• ukupna vrijednost projekta: 3.020.836,28 HRK
• iznos koji sufinancira EU: 3.020.836,28 HRK
• razdoblje provedbe projekta: od 23.12.2021. do 23.08.2023.
• kontakt osobe za više informacija: Najda Čindrak, 091 4440 093

• Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije teEuropski socijalni fond

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj teksta na Internet stranici isključiva je odgovornost dječjeg vrtića Panda.