Primarni 10-satni program

Cjelodnevni program, provodi se u jasličkim i vrtićkim skupinama. Temeljen na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, u prvi plan stavlja DIJETE, njegove potrebe, prava, te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

KAKO KREIRAMO KVALITETNO OZRAČJE U NAŠEM VRTIĆU?

Kvalitetno i poticajno ozračje podrazumijeva ponudu raznovrsnih materijala koje djeca mogu stalno koristiti, prema svojim željama i interesima. U našem vrtiću promišljamo i nudimo poticajne materijale s ciljem stimuliranja razvoja svakog djeteta.

Kvaliteta ozračja u vrtiću očituje se kroz:

• Istodobno provođenje različitih aktivnosti: svako dijete bira što želi grupirajući se u manje skupine
• radno ozračje: djeci su ponuđeni poticajani materijali, djeca se bave zanimljivim aktivnostima, samoaktivnost djeteta istraživanjem i učenjem različitim osjetilima
• različite socijalne interakcije djece: djeca se igraju i druže u manjim skupinama, razgovaraju, rješavaju problemske situacije
• slobodno kretanje djece prostorom: djeca biraju aktivnosti u prostoru svoje skupine, svako dijete slobodno bira sadržaje, aktivnosti i suigrače
• promoviramo njegovanje humanih vrijednosti, empatiju, pomaganje i asertivnost.

Obilježja našeg pristupa su:

• polazište za organizaciju života u Vrtiću i odgoj djece su potrebe djeteta
• uvažavanje individualnosti i posebnosti djeteta
• podržavanje i poticanje dječje kreativnosti
• aktivno učenje i neposredno iskustvo djeteta
• stvaranje poticajnog okruženja
• partnerstvo s roditeljima

U odnosu na dijete:

• Poticanje na razvoj vlastite autonomije, inicijative, osjećaja odgovornosti, individualizma i identiteta
• Pružanje podrške djetetu kako bi izraslo u odgovornog člana društva
• Razvijanje sposobnosti nenasilnog rješavanja sukoba
• Poticanje razvoja kompetencija za cjeloživotno učenje
• podizanje kvalitete života u skladu s njihovim potrebama
• osmišljavanje sadržaja za obogaćivanje života djece u Vrtiću: organizacija druženja i društveno zabavnih aktivnosti, istraživačko-spoznajne aktivnosti

Mi želimo da dijete:

• doživi vrtić kao sigurno, ugodno i zanimljivo mjesto
• prihvati i zavoli drugu djecu i stekne prijatelje
• nauči mnoge važne stvari koje ga zanimaju
• kreativno izrazi svoje doživljaje
• nauči biti samostalno u svemu za što je spremno
• maksimalno razvije sve svoje sposobnosti.

Kako to ostvarujemo?

Potrebe djece su iste, ali su načini njihovog odrastanja, sklonosti i interesi, vrlo različiti. Zato je program svake skupine specifičan. Zanimljivosti koje privuku njihovu pažnju, projekti koje ostvaruju omogućuju im istraživanje, inicijativu, učenje od odraslih ali i od druge djece, kreativnost, dobru zabavu i oblikovanje pozitivne slike djeteta o sebi.

 

 

PROGRAM PREDŠKOLE (Verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 601-02/15-03/00182, UR.BROJ:533-25-15-0004)

KRAĆI PROGRAM PLESA (Verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 601-02/16-03/01303, UR.BROJ:533-25-17-0008)

KRAĆI SPORTSKI PROGRAM (Verificiran od strane Ministarsva znanosti i obrazovanja KLASA:602-01/22-03/00043, UR.BROJ:533-05-22-0004)

PROGRAM ENGLESKOG JEZIKA (Verificiran od strane Ministarsva znanosti i obrazovanja KLASA:601-01/22-03/00072, UR.BROJ:533-05-22-0008)