Dokumenti za upis

Prilozi zahtjevu za upis u vrtić:

1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrda o podacima o rođenju djeteta ( bez obzira na datum izdavanja dokumenata).

2. Preslika osobne iskaznice roditelja.

3. Knjižicu cijepljenja na uvid uz preslik iste.

4. Kopija zdrastvene iskaznice.

5. Uvjerenje o prebivalištu na području županije Grad Zagreb.

6. Potvrdu o radnom statusu roditelja (potvrdu o zaposlenosti za onog roditelja koji je zaposlen, potvrdu o prijavi na Zavodu za zapošljavanje i sl.) (ne stariju od 6 mjeseci).

7. Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe u rastu i razvoju preslike medicinske dokumentacije ili drugo što opisuje i potvrđuje te posebne potrebe.

8. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.